Koronavirus muuttaa arkeamme nyt päivittäin, ja asettaa koko suomalaisen yhteiskunnan haastavaan tilanteeseen. Myös urheiluseuroissa joudutaan tekemään ratkaisuja ja päätöksiä nopeasti ja muuttuvin tiedoin.

FC Kirkkonummen harjoitus- ja kilpailutoiminta on jouduttu keskeyttämään, mutta seuran työntekijät ovat ansiokkaasti suunnitelleet ja jalkauttaneet omatoimiharjoitteita joukkueille ja pelaajille. Tästä työstä iso kiitos ja hatunnosto osaaville valmentajillemme! Kannustamme aktiivisuuteen omatoimiharjoittelussa, mutta muistutamme:

– noudatetaan tarkasti Valtioneuvoston ohjeita
– vältetään kokoontumista ryhmissä
– suositaan omia pihoja ja lähikenttiä
– muistetaan, että omilla toimillamme on vaikutuksia myös muiden ihmisten terveyteen

FC Kirkkonummi tekee töitä sen eteen, että seuran toimintaedellytykset säilyvät niin keskeytyksen aikana kuin sen jälkeenkin. Seuran hallitus on kokoontunut viikon aikana kahdesti etäpalaveriin (ma 16.3. ja pe 20.3.), lisäksi olemme kontaktoineet Palloliiton ja ESLU:n asiantuntijoita ja seuranneet tarkasti lähialueen muiden seurojen ratkaisuja mm. työsuhteiden ja toimintamaksujen osalta. Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen olemme valmistelleet sopeutustoimia, joita valitettavasti joudumme kohdistamaan myös palkattuun henkilöstöön. Tavoitteenamme on se, että pääsemme käynnistämään jalkapallotoiminnan mahdollisimman ripeästi tilanteen palautuessa taas normaaliksi.

Seuran ammattivalmentajat työskentelevät vielä etätehtävissä pelaajien omatoimiharjoittelun ohjaajina ja sparraajina seuraavien 14 vrk:n ajan. Tämän jälkeen määräaikaisilla sopimuksilla työskentelevien valmentajien palkanmaksu joudutaan keskeyttämään toistaiseksi, ja oto-sopimuksella palkattujen valmentajien seurasopimukset irtisanoutuvat. Työntekijöille on annettu ohjeistus, miten toimia palkanmaksun keskeytyksen tai sopimuksen irtisanomisen kohdalla.

Seuran hallinnolliset tehtävät jatkuvat, ja seuran toiminnanjohtajan ja hallituksen tärkeimpinä tehtävinä lähiviikkoina tulevat olemaan viestinnälliset työt sekä seuran toimintaedellytyksien säilyttäminen niin keskeytyksen aikana kuin sen jälkeenkin. Poikkeustilanteen pitkittyessä seurahallitus joutuu miettimään sopeuttamistoimia myös seuran toiminnanjohtajan töiden osalta.

Palloliiton mukaan seuran ja joukkueen jäsenyys luo kaikille seuran pelaajille vastuun niiden välttämättömien kustannusten kattamiseksi, jotka syntyvät sen jälkeen, kun seura on tehnyt sopeuttamiseen liittyvät, kustannuksia leikkaavat toimet. Ymmärrämme kuitenkin myös, että etenkin poikkeustilanteen pitkittyessä vaikutukset perheille ja pelaajille ovat yksilöllisiä ja saattavat aiheuttaa suuria taloudellisia haasteita. Tästä syystä joukkueenjohto tekee tarkistukset joukkueiden budjetteihin ja ilmoittaa huhtikuun kausimaksujen mahdolliset alennukset joukkuekohtaisesti. Hallitus tarkastelee mm. seuran perimien pelaajamaksujen määrää ja niihin kohdistettavia huojennuksia heti, kun poikkeustilanteen kesto kokonaislaajuudessaan selviää. Olkaa yhteydessä joukkueenjohtoon, jos maksut aiheuttavat akuutisti ongelmia – yritetään löytää näihin yksilöllisesti toimivia ratkaisuja.

Jalkapallo on meitä kaikkia seurassamme yhdistävä tekijä. Monelle meistä jalkapallo ei ole elämää, vaan elämä on jalkapalloa. Nyt on kuitenkin muistettava, että terveys ja toisista huolehtiminen menee kaiken edelle. Koko kirkkonummelaisen jalkapalloyhteisön tuki ja panos on tärkeämpää kuin koskaan!

Kirkkonummella 21.3.2020

FC Kirkkonummi
Mari Saarikivi, puheenjohtaja
Sami Rukkila, toiminnanjohtaja
Hallitus