Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää 1.6.2020 alkaen erityisjärjestelyin. Tämä mahdollistaa myös lajin- ja pelinomaisen harjoittelun käynnistämisen. Palloliitto on laatinut päivitetyt ohjeistukset jalkapallotoiminnan toteuttamiseen kesäkuun alusta lähtien, jota mukaillen tämä tiedote on kirjoitettu.

FC Kirkkonummen kaikki joukkueet käynnistävät joukkueharjoittelun ennalta jaettujen kenttävuorojen mukaisesti 1. kesäkuuta alkaen. Kenttävuorot ovat luettavissa fckirkkonummi.asio.fi – verkkosivuilta. 

Harjoituksissa tulee noudattaa erityisen tarkkaan Palloliiton ohjeistusta jalkapalloharjoittelun toteuttamiseen 1.6.2020 alkaen. Nämä ohjeet on käytävä läpi etukäteen koko ryhmän kanssa sekä huolehdittava, että lasten ja nuorten perheet saavat tiedon ohjeista etukäteen.

Harjoituksiin osallistuminen on edelleen täysin vapaaehtoista ja omatoimisen harjoittelun ohjeita annetaan niille pelaajille, jotka eivät osallistu joukkueharjoituksiin. Ikäluokan valmentajat suunnittelevat harjoitukset siten, että yhdessä tapahtumassa on maksimissaan 50 osallistujaa (sisältää kaikki harjoitukseen osallistuvat henkilöt). Muut henkilöt kuten vanhemmat tulee ohjata kenttäalueen ulkopuolelle.

Harjoituksiin ei saavuta ennen oman harjoitusvuoron alkua ja eri ryhmien harjoitusvuorojen väliin suositellaan vähintään 5 minuutin siirtymäaikaa. Harjoitusvuoro alkaa viisi minuuttia kenttävuoron alettua ja päättyy 5 min ennen kenttävuoron päättymistä.

Jalkapalloturnausten, futiskoulujen ja leirien toteuttamisessa järjestäjä sitoutuu noudattamaan tarkasti Palloliiton laatimia ohjeistuksia näihin liittyen. Näitä järjestäessä tulee laatia tarkka suunnitelma ja käydä se läpi seuran toiminnanjohtajan kanssa.

Edelleen on äärimmäisen tärkeä noudattaa valtioneuvoston, aluehallintoviraston (AVI:n) sekä THL:n ohjeistuksia. Jalkapalloa EI tule pelata ja harjoitella, mikäli henkilöllä on pieniäkään sairauden oireita tai hän kuuluu koronaviruksen kannalta johonkin riskiryhmään. Jos epäilet COVID-19 -tartuntaa, toimi THL:n ohjeiden mukaan. Linkit tiedotteen lopussa.

Kelit ovat tällä hetkellä mitä parhaimmat jalkapallon pelaamista varten, joten mahtavaa päästä taas “normaaliin” rytmiin. Voidaan hyvin ja pysytään terveenä!

Linkkejä:
Päivitetty ohjeistus harjoitusten, turnausten ja leirien toteuttamiseen 1.6. alkaen: https://www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/paivitetty-ohjeistus-harjoitusten-turnausten-ja-leirien-toteuttamiseen-16-alkaen

Valtioneuvosto – tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta

Aluehallintovirasto (AVI) – usein kysytyt kysymykset: http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset

THL:n ohjeistuksia: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

THL:n ohjeistuksia – oireet ja hoito: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus