Kilpailun järjestäjä

FC Kirkkonummi

Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt, jotka osallistuvat sääntöjen mukaisella tavalla.

Osallistumisohjeet

Kilpailuun osallistutaan julkaisemalla HesaCupin aikana kuva Instagramissa käyttäen hashtageja #fckkuvakisa sekä tägäämällä @fckirkkonummi mukaan postaukseen. Muistathan, että Instagram-tilisi tulee olla julkinen, jotta voit osallistua. Kilpailuun voi osallistua myös lähettämällä kuvan sähköpostilla osoitteeseen toimisto@fckirkkonummi.fi. Voit osallistua kilpailuun useammalla kuvalla.

Osallistujalla tulee olla täydet oikeudet kuvan käyttöön. Kuva ei saa millään tavoin rikkoa Suomen lainsäädäntöä, tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia. Kuva ei saa olla loukkaava, epäsiveellinen tai hyvien tapojen vastainen. Osallistuja sitoutuu puolustamaan järjestäjää kuvaa koskevilta kolmansien osapuolten vaatimuksilta siten, ettei kilpailuun osallistumisesta eikä siihen liittyvän kuvan käytöstä aiheudu järjestäjälle mitään kuluja, velvoitteita tai vahinkoa. FC Kirkkonummella on oikeus poistaa sopimattomat tai loukkaavat kuvat.

FC Kirkkonummella on oikeus julkaista kaikki kilpailuun osallistuneet kuvat www-sivuillaan, sosiaalisen median kanavissaan sekä muissa seuran viestintä- ja markkinointimateriaaleissa ilman erillistä korvausta kilpailuun liittyvissä yhteyksissä. Kilpailuun osallistuvien kuvien tekijänoikeudet säilyvät kilpailuun osallistumisen jälkeenkin kuvaajalla. FC Kirkkonummi ei saa luovuttaa kuvaa kolmannelle osapuolelle.  

Kilpailuaika

Kilpailuun voi osallistua 11.-17.7.2022

Palkinnot

  1. sija: 100€ lahjakortti seuran fanikauppaan
    2. sija: 50€ lahjakortti seuran fanikauppaan

    3. sija: 50€ lahjakortti seuran fanikauppaan

Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

Voittajien valinta ja palkintojen lunastus

Kilpailun pääpalkinnon sekä muiden palkintojen voittajat valitsee FC Kirkkonummen markkinointitiimistä koostuva tuomaristo. Voitosta ja sen lunastamisesta ilmoitetaan voittajille henkilökohtaisesti Instagramin tai sähköpostin välityksellä. Kilpailun pääpalkinnon voittaja julkistetaan FC Kirkkonummen www-sivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa 18.7.2022.

Säännöistä

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeudet sääntömuutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä, jotka vaikuttavat kilpailuun osallistumiseen. Järjestäjällä on oikeus muuttaa, jatkaa tai keskeyttää kilpailu järjestäjän päätöksellä teknisen ongelman tai muun ylivoimaisen esteen vuoksi. Osallistujilla ei tässä tapauksessa ole oikeutta korvaukseen.

Kilpailu ei ole Instagramin sponsoroima, suosittelema eikä sitä järjestetä yhteistyössä sen kanssa.