Seuran uusi hallitus vuodelle 2022 valittiin syyskokouksessa 2021.

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin sunnuntaina 16.1.2022. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Mari Saarikivi, varapuheenjohtaja Janne Itkonen, sihteeri Mia Kurki ja hallituksen jäseninä Miikka Saari, Kimmo Kaskimies, Janina Ukkonen, Jesse Karvanen, Juha Laurila, Kimmo Korhonen, Paavo Ritala sekä Tuukka Vartiainen.

Seurahallituksen tehtäviin kuuluu mm.:

 • Valmistella seuran kokoukset ja toimeenpanna tehdyt päätökset
 • Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 • Asettaa ja valitsee tarvittavat työryhmät sekä määrittää niiden puheenjohtajat ja toimintavaltuudet
 • Vastata seuran taloudesta
 • Ylläpitää seuran jäsenluetteloa
 • Laatia seuran tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen
 • Laatia toiminta- ja taloussuunnitelman seuraavaa toimintavuotta varten
 • Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 • Valita valvoa ja erottaa seuran toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
 • Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu tai lainsäädäntö vaatii
 • Laatia kirjanpito ja tilinpäätös vähintään kuukautta ennen kevätkokousta

Hallituksen vastuualueet ja yhteystiedot ovat luettavissa TÄÄLTÄ. Hallituksen tavoitat kentän laidalta ja sähköpostitse hallitus(a)fckirkkonummi.fi (kaikki hallituksen jäsenet)